Chỉ là hướng dẫn tốt nhất để hiểu các nguyên tắc kỹ thuật.Kiểm tra hướng dẫn của tôi trong nút này:

Mô tả nhanh về trang web của tôi:

Tôi là ai?

Tôi là ai?

Xin chào, tôi tên là Gelson. Rất vui khi có bạn ở đây.

Tôi tốt nghiệp kỹ sư cơ khí và bắt đầu làm việc với công việc hàn vào cuối những năm 2000. Tôi là một chuyên gia hàn và một kỹ sư kiểm soát chất lượng.


Tại sao tôi tạo trang web này?

Tôi tin rằng mọi người sẽ có thể nhanh chóng hiểu được các vấn đề hoặc vấn đề liên quan đến kỹ thuật.

Vì vậy, tôi cung cấp cho trang web này một cách tiếp cận độc đáo (và đơn giản) đối với các vấn đề chung và các quyết định mà chúng tôi phải đưa ra.

Tại sao tôi tạo trang web này?
0