Juridische Kennisgeving

Laatst bijgewerkt 14 oktober 2022

WEBSITE DISCLAIMER

De informatie die wordt verstrekt door gelsonluz.com ("wij", "ons" of "onze") op https://gelsonluz.com (de "Site") is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Alle informatie op de site wordt te goeder trouw verstrekt, maar we geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van informatie op de site. ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZIJN WE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID jegens U VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE SITE OF HET VERTROUWEN OP ENIGE INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDT VERSTREKT. UW GEBRUIK VAN DE SITE EN UW VERTROUWEN OP INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

EXTERNE LINKS DISCLAIMER

De site kan links bevatten (of u kunt via de site worden verzonden) naar andere websites of inhoud die toebehoort aan of afkomstig is van derden of links naar websites en functies in banners of andere advertenties. Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, adequaatheid, validiteit, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN OF AANNEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN ENIGE INFORMATIE DIE WORDT AANGEBODEN DOOR WEBSITES VAN DERDEN DIE VIA DE SITE OF ENIGE WEBSITE OF FUNCTIE DIE IN EEN BANNER OF ANDERE ADVERTENTIES WORDEN GEKOPPELD. WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN OF OP ENIGE MANIER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN.

PROFESSIONELE DISCLAIMER

De site kan en bevat geen technisch advies. De technische informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve en educatieve doeleinden en is geen vervanging voor professioneel advies. Daarom raden we u aan om, voordat u actie onderneemt op basis van dergelijke informatie, de juiste professionals te raadplegen. We geven geen enkel technisch advies. HET GEBRUIK VAN OF HET VERTROUWEN VAN INFORMATIE OP DE SITE IS UITSLUITEND OP EIGEN RISICO.

DISCLAIMER PARTNERS

De site kan links naar gelieerde websites bevatten en we kunnen een gelieerde commissie ontvangen voor alle aankopen die u doet op de gelieerde website met behulp van dergelijke links. Onze filialen omvatten het volgende:

  • Amazone
  • Rakuten-aangesloten netwerk
  • eBay
  • Shopee
  • Indoleaden
  • CityAds Media
  • Klikbank

MENINGEN UITGEDRUKTE DISCLAIMER

De site kan de mening van andere mensen citeren, maar het vertegenwoordigt niet noodzakelijk de mening van de site.

Het delen van meningen van derden op deze website houdt geen goedkeuring in door de site of haar gelieerde ondernemingen.

GETUIGENISSEN DISCLAIMER

De Site kan getuigenissen bevatten van gebruikers van onze producten en/of diensten. Deze getuigenissen weerspiegelen de echte ervaringen en meningen van dergelijke gebruikers. De ervaringen zijn echter persoonlijk voor die specifieke gebruikers en hoeven niet noodzakelijk representatief te zijn voor alle gebruikers van onze producten en/of diensten. We beweren niet, en u mag er ook niet vanuit gaan, dat alle gebruikers dezelfde ervaringen zullen hebben. UW INDIVIDUELE RESULTATEN KUNNEN VERSCHILLEN.

De getuigenissen op de site worden in verschillende vormen ingediend, zoals tekst, audio en/of video, en worden door ons beoordeeld voordat ze worden geplaatst. Ze verschijnen letterlijk op de site zoals opgegeven door de gebruikers, behalve voor de correctie van grammaticale of typefouten. Sommige getuigenissen zijn mogelijk ingekort omwille van de beknoptheid waar de volledige getuigenis externe informatie bevatte die niet relevant was voor het grote publiek.

De meningen en meningen in de getuigenissen behoren uitsluitend toe aan de individuele gebruiker en weerspiegelen niet onze meningen en meningen. We zijn niet gelieerd aan gebruikers die getuigenissen leveren, en gebruikers worden niet betaald of anderszins gecompenseerd voor hun getuigenissen.

Delen op…