Privacybeleid

Dit privacybeleid voor gelsonluz.com ("wij", "ons" of "onze") beschrijft hoe en waarom we uw informatie kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen ("verwerken") wanneer u onze diensten gebruikt ("Diensten"), zoals wanneer u:

 • Bezoek onze website op gelsonluz.com, of een andere website van ons die naar dit privacybeleid linkt
 • Betrek ons ā€‹ā€‹op andere gerelateerde manieren, inclusief verkoop, marketing of evenementen

Vragen of zorgen? Als u dit privacybeleid leest, krijgt u meer inzicht in uw privacyrechten en -keuzes. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Services. Mocht u toch nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met:

https://www.instagram.com/gelsonluz.m/

SAMENVATTING VAN BELANGRIJKE PUNTEN

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit ons privacybeleid.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer u onze Services bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen we persoonlijke informatie verwerken, afhankelijk van hoe u omgaat met gelsonluz.com en de Services, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt.

Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie?

Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens.

Ontvangen wij informatie van derden?

Wij ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken wij uw gegevens?

We verwerken uw informatie om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken. We verwerken uw gegevens alleen als we een geldige wettelijke reden hebben om dit te doen.

In welke situaties en met welke soorten partijen delen wij persoonsgegevens?

We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke categorieƫn van derden.

Hoe houden we uw gegevens veilig?

We hebben organisatorische en technische processen en procedures ingevoerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Geen enkele elektronische verzending via internet of technologie voor informatieopslag kan echter 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn onze beveiliging te doorbreken en ongepaste gegevens te verzamelen, toegang te krijgen tot uw informatie, deze te stelen of te wijzigen.

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

Kortom: we verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u zich registreert op de Services, interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Services, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Services of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Persoonlijke informatie die door u wordt verstrekt.

De persoonlijke informatie die we verzamelen, hangt af van de context van uw interacties met ons en de Services, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende omvatten:

 • namen
 • e-mailadressen

Gevoelige informatie

Wij verwerken geen gevoelige informatie.

Betalingsgegevens

We kunnen gegevens verzamelen die nodig zijn om uw betaling te verwerken als u aankopen doet, zoals het nummer van uw betaalinstrument (zoals een creditcardnummer) en de beveiligingscode die aan uw betaalinstrument is gekoppeld. Betalingsgegevens kunnen worden opgeslagen door Paypal of een ander betalingsverwerkingsbedrijf. U kunt de link naar hun privacybeleid hier vinden:

https://www.paypal.com/br/webapps/mpp/ua/privacy-full

Inloggegevens sociale media

We kunnen u de mogelijkheid bieden om u bij ons te registreren met behulp van uw bestaande sociale media-accountgegevens, zoals uw Facebook-, Twitter- of andere socialemedia-account. Als u ervoor kiest om u op deze manier te registreren, verzamelen we de informatie die wordt beschreven in de sectie "HOE BEHANDELEN WE UW SOCIALE LOGINS?".

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

In het kort: Sommige informatie, zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze Diensten bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Services bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie , informatie over hoe en wanneer u onze Services gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Services te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

We verzamelen ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieƫn.

De informatie die we verzamelen omvat:

 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatie-informatie die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Services opent of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons omgaat, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en instellingen en informatie over uw activiteit in de Services bevatten (zoals de datum-/tijdstempels die zijn gekoppeld aan uw gebruik, pagina's en bekeken bestanden , zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms "crashdumps" genoemd) en hardware-instellingen).
 • Apparaatgegevens. We verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en informatie over systeemconfiguratie.
 • Locatie gegevens. We verzamelen locatiegegevens, zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die nauwkeurig of onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieĆ«n gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen om ons deze informatie niet toe te staan ā€‹ā€‹door toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Als u er echter voor kiest om u af te melden, is het mogelijk dat u bepaalde aspecten van de Services niet kunt gebruiken.

2. HOE VERWERKEN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: we verwerken uw informatie om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.

We verwerken uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u met onze Services omgaat, waaronder:

 • Om het aanmaken en verifiĆ«ren van accounts te vergemakkelijken en anderszins gebruikersaccounts te beheren. We kunnen uw informatie verwerken zodat u uw account kunt aanmaken en erop kunt inloggen, en uw account in goede staat kunt houden.
 • Om de levering van diensten aan de gebruiker te leveren en te vergemakkelijken. We kunnen uw gegevens verwerken om u de gevraagde dienst te kunnen leveren.
 • Om te reageren op vragen van gebruikers/ondersteuning te bieden aan gebruikers. We kunnen uw informatie verwerken om op uw vragen te reageren en eventuele problemen met de gevraagde service op te lossen.
 • Om u administratieve informatie te sturen. We kunnen uw informatie verwerken om u details te sturen over onze producten en diensten, wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid en andere soortgelijke informatie.
 • Om uw bestellingen uit te voeren en te beheren. We kunnen uw informatie verwerken om uw bestellingen, betalingen, retouren en uitwisselingen via de Services uit te voeren en te beheren.
 • Om communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken. We kunnen uw informatie verwerken als u ervoor kiest om een ā€‹ā€‹van onze aanbiedingen te gebruiken die communicatie met een andere gebruiker mogelijk maken.
 • Om feedback te vragen. We kunnen uw gegevens indien nodig verwerken om feedback te vragen en om contact met u op te nemen over uw gebruik van onze Diensten.
 • Om u marketing- en promotieberichten te sturen. We kunnen de persoonlijke informatie die u ons stuurt verwerken voor onze marketingdoeleinden, als dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing-e-mails.
 • Om u gerichte advertenties te kunnen leveren. We kunnen uw informatie verwerken om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te ontwikkelen en weer te geven die zijn afgestemd op uw interesses, locatie en meer.
 • Om onze Diensten te beschermen. We kunnen uw informatie verwerken als onderdeel van onze inspanningen om onze Services veilig en beveiligd te houden, inclusief fraudebewaking en -preventie.
 • Gebruikstrends identificeren. We kunnen informatie verwerken over hoe u onze Services gebruikt om beter te begrijpen hoe ze worden gebruikt, zodat we ze kunnen verbeteren.
 • Om de effectiviteit van onze marketing- en promotiecampagnes te bepalen. We kunnen uw informatie verwerken om beter te begrijpen hoe we marketing- en promotiecampagnes kunnen aanbieden die voor u het meest relevant zijn.
 • Om het vitale belang van een individu te redden of te beschermen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer dat nodig is om de vitale belangen van een persoon te beschermen of te beschermen, zoals om schade te voorkomen.

3. OP WELKE RECHTSGRONDEN VERTROUWEN WIJ OM UW INFORMATIE TE VERWERKEN?

In het kort: we verwerken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer we denken dat dit nodig is en we een geldige wettelijke reden (dwz wettelijke basis) hebben om dit te doen volgens de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.

4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

In het kort: we kunnen informatie delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende categorieƫn van derden.

Verkopers, adviseurs en andere externe serviceproviders.

We kunnen uw gegevens delen met externe leveranciers, serviceproviders, contractanten of agenten ("derden") die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. Ze zullen uw persoonlijke gegevens met geen enkele andere organisatie dan ons delen. Ze verbinden zich er ook toe de gegevens die ze namens ons bewaren te beschermen en deze te bewaren gedurende de periode die we instrueren. De categorieƫn van derden waarmee we persoonlijke informatie kunnen delen, zijn als volgt:

 • Advertentienetwerken
 • Affiliate Marketing Programma's
 • Betalingsverwerkers
 • Gebruikersaccountregistratie & Authenticatiediensten

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens ook delen in de volgende situaties:

 • Zakelijke overdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.
 • Geassocieerden. We kunnen uw informatie delen met onze gelieerde ondernemingen, in welk geval we van die gelieerde ondernemingen zullen eisen dat ze dit privacybeleid respecteren. Gelieerde ondernemingen zijn onder meer ons moederbedrijf en alle dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven waarover wij zeggenschap hebben of die met ons gezamenlijk worden beheerd.
 • Zakenpartners. We kunnen uw informatie delen met onze zakenpartners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.

5. WAT IS ONS STANDPUNT OP WEBSITES VAN DERDEN?

Kortom: wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie die u deelt met derden waarnaar we kunnen linken of die adverteren op onze Diensten, maar die niet gelieerd zijn aan onze Diensten.

De Diensten kunnen linken naar websites van derden, online diensten of mobiele applicaties en/of advertenties bevatten van derden die niet aan ons zijn gelieerd en die kunnen linken naar andere websites, diensten of applicaties. Dienovereenkomstig geven we geen enkele garantie met betrekking tot dergelijke derden en zijn we niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van dergelijke websites, diensten of applicaties van derden. Het opnemen van een link naar een website, dienst of applicatie van een derde partij impliceert geen goedkeuring door ons. We kunnen de veiligheid en privacy van gegevens die u aan derden verstrekt niet garanderen. Gegevens die door derden worden verzameld, vallen niet onder dit privacybeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van derden, inclusief andere websites, diensten, of applicaties die naar of van de Services kunnen worden gelinkt. U dient het beleid van dergelijke derden te bekijken en rechtstreeks contact met hen op te nemen om uw vragen te beantwoorden.

6. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKING-TECHNOLOGIEN?

In het kort: we kunnen cookies en andere trackingtechnologieƫn gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieƫn (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of om deze op te slaan.

7. HOE OMGAAN WIJ MET UW SOCIALE LOGINS?

In het kort: als u ervoor kiest om u te registreren of in te loggen op onze diensten met behulp van een social media-account, hebben we mogelijk toegang tot bepaalde informatie over u.

Onze Diensten bieden u de mogelijkheid om u te registreren en in te loggen met de gegevens van uw sociale media-account van derden (zoals uw Facebook- of Twitter-logins). Wanneer u ervoor kiest om dit te doen, ontvangen we bepaalde profielinformatie over u van uw socialemediaprovider. De profielinformatie die we ontvangen, kan variƫren, afhankelijk van de betreffende sociale-mediaprovider, maar zal vaak uw naam, e-mailadres, vriendenlijst en profielfoto bevatten, evenals andere informatie die u openbaar maakt op een dergelijk sociale-mediaplatform.

Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor ander gebruik van uw persoonlijke gegevens door uw externe sociale-mediaprovider. We raden u aan hun privacybeleid te lezen om te begrijpen hoe zij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen, en hoe u uw privacyvoorkeuren op hun sites en apps kunt instellen.

8. WORDT UW INFORMATIE INTERNATIONAAL OVERGEDRAGEN?

In het kort: we kunnen uw informatie overdragen, opslaan en verwerken in andere landen dan die van u.

Onze servers bevinden zich in Braziliƫ. Als u onze Services van buiten Braziliƫ gebruikt, houd er dan rekening mee dat uw informatie kan worden overgedragen aan, opgeslagen en verwerkt door ons in onze faciliteiten en door die derde partijen met wie we uw persoonlijke informatie kunnen delen, in Braziliƫ en andere landen .

9. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

In het kort: we bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan ā€‹ā€‹is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in dit privacybeleid vereist dat we uw persoonlijke gegevens langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben.

10. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

Kortom: we streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geĆÆmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen enkele elektronische verzending via internet of technologie voor informatieopslag gegarandeerd 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet worden in staat zijn om onze veiligheid te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is het verzenden van persoonlijke informatie van en naar onze Services op eigen risico. U mag alleen toegang krijgen tot de Services binnen een beveiligde omgeving.

11. VERZAMELEN WIJ INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

Kortom: we verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de 18 jaar.

We vragen niet bewust om gegevens van of verkopen niet aan kinderen onder de 18 jaar. Door de Services te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en instemt met het gebruik van de Services door een dergelijke minderjarige ten laste. Als we vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u kennis krijgt van gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met mij op via:

https://www.instagram.com/gelsonluz.m/

12. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Uw toestemming intrekken

Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, wat uitdrukkelijke en/of impliciete toestemming kan zijn, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie "HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT PRIVACYBELEID?".

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voordat deze wordt ingetrokken, en ook niet wanneer de toepasselijke wetgeving dit toestaat, dit geen invloed heeft op de verwerking van uw persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

Afmelden voor marketing- en promotionele communicatie

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing- en promotionele communicatie door op de afmeldlink te klikken in de e-mails die we sturen, of door contact met ons op te nemen via de details in de sectie "HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT PRIVACYBELEID?". U wordt dan van de marketinglijsten verwijderd. We kunnen echter nog steeds met u communiceren, bijvoorbeeld om u servicegerelateerde berichten te sturen die nodig zijn voor het beheer en het gebruik van uw account, om te reageren op serviceverzoeken of voor andere niet-marketingdoeleinden.

Account Informatie

Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beƫindigen, kunt u:

 • Log in op uw accountinstellingen en werk uw gebruikersaccount bij.

Op uw verzoek om uw account te beĆ«indigen, zullen we uw account en informatie deactiveren of verwijderen uit onze actieve databases. We kunnen echter bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze wettelijke voorwaarden af ā€‹ā€‹te dwingen en/of te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten.

Cookies en vergelijkbare technologieƫn

De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit van invloed zijn op bepaalde functies of services van onze Services. Als u zich wilt afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties door adverteerders op onze Services, gaat u naar http://www.aboutads.info/choices/.

Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u mij een bericht sturen op:

https://www.instagram.com/gelsonluz.m/

13. MAKEN WE UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID?

In het kort: Ja, we zullen dit privacybeleid zo nodig bijwerken om te voldoen aan de relevante wetten.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Als we materiƫle wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

14. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DIT PRIVACYBELEID?

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u mij een bericht sturen:

https://www.instagram.com/gelsonluz.m/

15. HOE KAN U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

U hebt mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of te verwijderen. Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonlijke gegevens te bekijken, bij te werken of te verwijderen, dient u een verzoek in op:

https://www.instagram.com/gelsonluz.m/

Belangrijk: de Portugese versie van dit document is wat onze relatie zal beheersen - Deze versie is voor uw gemak vertaald en zal niet worden geĆÆnterpreteerd om de versie in het Portugees te wijzigen.

Delen opā€¦