RĂ€ttsligt Meddelande

Senast uppdaterad 14 oktober 2022

FRISKRIVNING FÖR WEBBPLATS

Informationen som tillhandahĂ„lls av gelsonluz.com ("vi", "oss" eller "vĂ„r") pĂ„ https://gelsonluz.com ("Webbplatsen") Ă€r endast för allmĂ€nna informationssyften. All information pĂ„ webbplatsen tillhandahĂ„lls i god tro, men vi lĂ€mnar inga utfĂ€stelser eller garantier av nĂ„got slag, uttryckliga eller underförstĂ„dda, angĂ„ende riktigheten, adekvatheten, giltigheten, tillförlitligheten, tillgĂ€ngligheten eller fullstĂ€ndigheten av nĂ„gon information pĂ„ webbplatsen. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VI HA NÅGOT ANSVAR MOT DIG FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER FÖRTROENDE PÅ NÅGON INFORMATION SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN. DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH DITT LIT PÅ ALLA INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN ÄR ENDAST PÅ DIN EGEN RISK.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR EXTERNA LÄNKAR

Webbplatsen kan innehĂ„lla (eller du kan skickas via webbplatsen) lĂ€nkar till andra webbplatser eller innehĂ„ll som tillhör eller hĂ€rrör frĂ„n tredje part eller lĂ€nkar till webbplatser och funktioner i banners eller annan reklam. SĂ„dana externa lĂ€nkar undersöks, övervakas eller kontrolleras inte med avseende pĂ„ noggrannhet, adekvathet, giltighet, tillförlitlighet, tillgĂ€nglighet eller fullstĂ€ndighet av oss. VI GARANTERAR, GÄLLER, GARANTERAR ELLER TAGAR SIG ANSVAR FÖR RIKTIGHETEN ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN HOS NÅGON INFORMATION SOM ERHÅLLS AV TREDJE PARTS WEBBPLATS LÄNKAD GENOM WEBBPLATSEN ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER NÅGON ANNONSLÄNKNING. VI KOMMER INTE ATT VARA PART TILL ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARIGA FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.

PROFESSIONELL ANSVARSFRISKRIVNING

Webbplatsen kan inte och innehĂ„ller inte tekniska rĂ„d. Den tekniska informationen tillhandahĂ„lls endast i allmĂ€nna informations- och utbildningssyfte och Ă€r inte en ersĂ€ttning för professionell rĂ„dgivning. Innan du vidtar nĂ„gra Ă„tgĂ€rder baserat pĂ„ sĂ„dan information rekommenderar vi dĂ€rför att du rĂ„dgör med lĂ€mpliga yrkesmĂ€n. Vi ger ingen form av ingenjörsrĂ„dgivning. ANVÄNDNING ELLER LIT AV NÅGON INFORMATION SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN ÄR ENDAST PÅ DIN EGEN RISK.

AFFILIATES ANSVARSFRISKRIVNING

Webbplatsen kan innehÄlla lÀnkar till affiliate-webbplatser, och vi kan fÄ en affiliate-provision för alla köp som du gör pÄ affiliates-webbplatsen med hjÀlp av sÄdana lÀnkar. VÄra affiliates inkluderar följande:

  • Amazon
  • Rakuten Affiliate Network
  • Ebay
  • Shopee
  • Indoleads
  • CityAds Media
  • Clickbank

Åsikter UTTRYCKTA ANSVARSFRISKRIVNING

Webbplatsen kan citera andras Äsikter, men den representerar inte nödvÀndigtvis webbplatsens Äsikter.

Att dela Äsikter frÄn tredje part pÄ denna webbplats utgör inte ett stöd frÄn webbplatsen eller dess dotterbolag.

ANSVARSFRISKRIVNING

Webbplatsen kan innehÄlla vittnesmÄl frÄn anvÀndare av vÄra produkter och/eller tjÀnster. Dessa vittnesmÄl Äterspeglar sÄdana anvÀndares verkliga erfarenheter och Äsikter. Upplevelserna Àr dock personliga för just dessa anvÀndare och behöver inte nödvÀndigtvis vara representativa för alla anvÀndare av vÄra produkter och/eller tjÀnster. Vi hÀvdar inte, och du ska inte anta, att alla anvÀndare kommer att ha samma upplevelser. DINA INDIVIDUELLA RESULTAT KAN VARIERA.

Rekommendationerna pÄ webbplatsen skickas in i olika former sÄsom text, ljud och/eller video, och granskas av oss innan de publiceras. De visas pÄ webbplatsen ordagrant sÄ som de ges av anvÀndarna, förutom korrigering av grammatik eller skrivfel. Vissa vittnesmÄl kan ha förkortats för korthetens skull dÀr hela vittnesmÄlet innehöll ovidkommande information som inte Àr relevant för allmÀnheten.

Synpunkterna och Äsikterna i vittnesmÄlen tillhör enbart den enskilda anvÀndaren och Äterspeglar inte vÄra Äsikter och Äsikter. Vi Àr inte anslutna till anvÀndare som tillhandahÄller vittnesmÄl, och anvÀndare fÄr inte betalt eller pÄ annat sÀtt kompenserat för sina vittnesmÄl.

Dela pÄ