Thông Báo Pháp Lý

Cập nhật lần cuối ngày 14 tháng 10 năm 2022

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM CỦA TRANG WEB

Thông tin được cung cấp bởi gelsonluz.com ("chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") trên https://gelsonluz.com ("Trang web") chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Tất cả thông tin trên Trang web đều được cung cấp một cách thiện chí, tuy nhiên chúng tôi không đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ, độ tin cậy, tính khả dụng hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin nào trên Trang web. THEO KHÔNG CÓ LƯU GIỮ NÀO, CHÚNG TÔI CÓ BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ THẤT BẠI HOẶC THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH DO VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN TRANG WEB. VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ SỰ TIN CẬY CỦA BẠN ĐỐI VỚI BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO TRÊN TRANG WEB LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN.

TỪ CHỐI LIÊN KẾT BÊN NGOÀI

Trang web có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi thông qua Trang web) các liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác thuộc về hoặc có nguồn gốc từ các bên thứ ba hoặc các liên kết đến các trang web và các tính năng trong biểu ngữ hoặc quảng cáo khác. Các liên kết bên ngoài như vậy không được chúng tôi điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ, tin cậy, sẵn có hoặc đầy đủ. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM, KẾT THÚC, BẢO ĐẢM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ SỰ CHÍNH XÁC HOẶC TIN CẬY CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO DO BÊN THỨ BA LIÊN KẾT QUA TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC ĐẶC TRƯNG NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT TRONG BẤT KỲ KÊNH HOẶC QUẢNG CÁO NÀO KHÁC. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG PHẢI LÀ BÊN TRONG HOẶC BẤT KỲ CÁCH NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO DÕI BẤT KỲ GIAO DỊCH NÀO GIỮA BẠN VÀ BÊN THỨ BA CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI CHUYÊN NGHIỆP

Trang web không thể và không chứa lời khuyên kỹ thuật. Thông tin kỹ thuật chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin và giáo dục chung và không thay thế cho lời khuyên chuyên nghiệp. Do đó, trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào dựa trên thông tin đó, chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia thích hợp. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ loại tư vấn kỹ thuật nào. VIỆC SỬ DỤNG HOẶC SỰ TIN CẬY CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CHỨA TRÊN TRANG WEB LÀ RỦI RO RỦI RO CỦA RIÊNG BẠN.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web liên kết và chúng tôi có thể nhận được hoa hồng liên kết cho bất kỳ giao dịch mua nào do bạn thực hiện trên trang web liên kết bằng các liên kết đó. Các chi nhánh của chúng tôi bao gồm:

  • Amazon
  • Mạng liên kết Rakuten
  • Ebay
  • Shopee
  • Indoleads
  • CityAds Media
  • Clickbank

Ý KIẾN TUYÊN BỐ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM

Trang web có thể trích dẫn ý kiến ​​của người khác, nhưng nó không nhất thiết đại diện cho ý kiến ​​của Trang web.

Chia sẻ ý kiến ​​của bên thứ ba trên trang web này không cấu thành sự chứng thực của Trang web hoặc các chi nhánh của nó.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI KIỂM TRA

Trang web có thể chứa lời chứng thực của người dùng sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi. Những lời chứng thực này phản ánh trải nghiệm và ý kiến ​​thực tế của những người dùng đó. Tuy nhiên, trải nghiệm là cá nhân đối với những người dùng cụ thể đó và có thể không nhất thiết phải đại diện cho tất cả người dùng sản phẩm và / hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không tuyên bố và bạn cũng không nên cho rằng tất cả người dùng sẽ có những trải nghiệm giống nhau. KẾT QUẢ CÁ NHÂN CỦA BẠN CÓ THỂ VÔ CÙNG.

Lời chứng thực trên Trang web được gửi dưới nhiều hình thức khác nhau như văn bản, âm thanh và / hoặc video và được chúng tôi xem xét trước khi đăng. Chúng xuất hiện trên Trang web theo đúng nguyên văn do người dùng cung cấp, ngoại trừ việc sửa lỗi ngữ pháp hoặc đánh máy. Một số lời chứng thực có thể đã được rút ngắn vì lợi ích ngắn gọn trong đó lời chứng thực đầy đủ chứa thông tin không liên quan không liên quan đến công chúng.

Các quan điểm và ý kiến ​​có trong lời chứng thực chỉ thuộc về người dùng cá nhân và không phản ánh quan điểm và ý kiến ​​của chúng tôi. Chúng tôi không liên kết với những người dùng cung cấp lời chứng thực và người dùng không được trả tiền hoặc bồi thường cho những lời chứng thực của họ.

Chia sẻ…